7. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Ailesinin Değerli Üyeleri,

Çocuk Ortopedi Deneği tarafından düzenlenecek olan Ulusal Çocuk Ortopedi Kongresinin, 18-20 Mayıs 2023 tarihleri arasında The Ankara Hotel, Ankara'da yapılacağını duyurmaktan ve tüm meslektaşlarımızı kongremize davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Prof. Dr. Yücel Tümer’in kurucu başkanlığı döneminde TOTBİD Pediatrik Ortopedi Şubesi tarafınca 2002 yılında düzenlenen ilk kongreden bu yana 20 yıl geçmiş bulunmakta. Geçen bu süre içinde Türk Pediatrik Ortopedi Ailesi bilimsel üretkenliği ve uluslararası organizasyonlardaki temsiliyeti ile ortopedi dünyasında saygın bir yer kazanmıştır. Bu vesileyle rahmetli hocamız Prof. Dr. Yücel Tümer’i bir kez daha saygıyla anmayı bir borç biliyoruz.

Çocuk Ortopedi Deneği son bir yıllık dönem içinde, eğitim faaliyetlerini internet seminerleri, bölgesel toplantılar ve ‘’GKD-PEV’’ kurslarının düzenlenişindeki yeniliklerle zenginleştirmiş; aktif hale getirdiği çalışma gruplarıyla çocuk ortopedisine ilgi duyan meslektaşlarımızı bir araya getirmeyi hedeflemiştir. Düzenlemeyi planladığımız ulusal kongremizde de  amacımız, bilimsel içerik açısından zengin; tartışmalı oturumların ve bilimsel çalışma sunumlarının ağırlıkta olduğu; alanında deneyimli isimlerle genç meslektaşlarımızın interaktif bir ortamda buluşabildiği samimi bir ortamı oluşturabilmektir.

Kongremizin önemli hedeflerinden bir tanesi de uluslararası katılımın sağlanması olacaktır. Kongre detayları çevre ülkeler ile paylaşılacak ve yakın coğrafyadaki meslektaşlarımızın çalışmalarının kongremizde sunulması teşvik edilecektir.  Bunun yabancı meslektaşlarımızla tanışma ve gelecek için yol açıcı bağlantılar oluşturma adına önemli bir fırsat olacağını düşünmekteyiz. Bu bağlamda, kongre bildirileri İngilizce ve Türkçe olarak iki dilde kabul edilecek ve program komitesi tarafından değerlendirilecektir.

Kongremizin ilk günününün yabancı meslektaşlarımızın deneyim ve bilgi birikimlerinden faydalanma ve tanışma açısından iyi bir fırsat olacağını düşünüyoruz. İlk günün programını kongre öncesi kurs şeklinde öğleden sonra düzenlenecek olan ’2. Türkiye-İsrail Çocuk Ortopedisi Ortak Toplantısı’’ oluşturacaktır.

Kongremizde çocuk ortopedisinin uluslararası alanda önde gelen iki derneğinin başkanlarını da ağırlamayı hedeflemekteyiz: İspanya’dan Ignacio Sanpera (EPOS)  ve Amerika Birleşik Devletleri’nden Jeffrey Sawyer (POSNA). Bu iki değerli ve deneyimli ismi aynı toplantıda dinlemenin tüm katılımcılar açısından çok faydalı olacağına eminiz.

Son iki yıldır devam eden pandemiden yavaş yavaş çıktığımız bu dönemde gerçekleştireceğimiz toplantımızda çocuk ortopedisine gönül veren tüm meslektaşlarımızla bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyacağız.

Prof.Dr.Güney Yılmaz
Kongre Sekreteri